Moravskoslezský inzertní realitní server                                                            | reality Ostrava | Bruntál | Frýdek-Místek | Karviná | Nový Jičín |

Zasílání novinek
Zasílání nových nabídek na Váš e-mail
Reklama
Doporučujeme
Stály klient Ferratum si může půjčit až 10 000 Kč.
  Luxusní bydlení v Praze a okolí.  
Developer FINEP prodává nové byty Praha 5 za výhodné ceny!
Auto inzerce zdarma  
Vyhledávání
Okres:
Nabídka:
Typ:
Cena:
Realitní zpravodaj

PRODEJ DRUŽSTEVNÍHO BYTU

Co je to vlastně družstevní byt? Jaká jsou členská práva a povinnosti? Kdo je vlastníkem družsevního bytu? To vše a mnohem více se dozvíte v tomto článku.

Družstevním bytem se rozumí:

  • byt v domě postaveném po roce 1958 v družstevní bytové výstavbě s pomocí poskytovanou podle zvláštních právních předpisů o finanční, úvěrové a jiné pomoci
  • byty v domech postavených na základě zákona 53/1954 Sb. o lidových družstvech
  • byty v domech zakoupených od obce nebo od podniku družstvem nájemníků,  založeném pro tento účel
  • byty v domech postavených družstvy, která vznikla za účelem výstavby těchto bytů

Družstevní byty vlastní družstvo (např. SBD = stavební bytové družstvo), které uzavírá s členy družstva (družstevníky) nájemní smlouvy k jednotlivým bytům. Člen družstva má dle Obchodního zákoníku právo bez souhlasu družstva převést členství a práva a povinnosti mu odpovídající na třetí osobu (toto je kogentní ustanovení – tzn. že tuto skutečnost danou zákonem nemohou změnit ani stanovy družstva!!!). Převod práv a povinností řeší paragraf §229 a §230 Obchodního zákoníku.

Paragraf 229
Členská práva a povinnosti může člen převést na jiného člena družstva, pokud to stanovy nevylučují. Dohoda o převodu členských práv a povinností na jinou osobu podléhá souhlasu představenstva. Stanovy mohou určit důvody, které převod vylučují. Proti zamítavému rozhodnutí se může člen odvolat k členské schůzi. Rozhodnutím představenstva nebo členské schůze o schválení dohody o převodu členských práv a povinností se stává nabyvatel členských práv a povinností členem družstva v rozsahu práv a povinností převádějícího člena.
Stanovy mohou určit případy, kdy představenstvo nesmí odmítnout souhlas s převodem členských práv a povinností nebo se nevyžaduje souhlas představenstva.

Paragraf 230
Převod práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu na základě dohody nepodléhá souhlasu orgánů družstva. Členská práva a povinnosti spojená s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členství příslušnému družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členství nastávají, jakmile příslušné družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství.

Ve většině případů smlouvu (dohodu) o převodu členství a převodu práv a povinností s tím spojených vyhotovuje družstvo na svých tiskopisech. Doporučuje se využívat obvyklé praxe družstev, avšak toto není podmínkou, člen družstva může dohodu sepsat sám nebo s pomocí advokáta. K uskutečnění převodu stačí, aby dosavadní člen (převodce)  tuto skutečnost písemně oznámil družstvu a nový člen (nabyvatel) zaslal družstvu svůj písemný souhlas s nabytím  členství.

Družstvo je zapsáno v evidenci katastru nemovitostí jako vlastník domu s družstevními byty, nikoliv uživatelé (členové a nájemci družstevních bytů). Při převodu práv a povinností se v evidenci KÚ nic nemění, není tedy zapotřebí postupovat jako u převodu nemovitostí (viz bod 2 – není zapotřebí  kupní smlouvy, odhadu apod.). Družstvo je po uskutečněném převodu práv a povinností povinno uzavřít s nabyvatelem členských práv a povinností nájemní smlouvu k bytu, k němuž měl nájemní smlouvu uzavřenou převodce.

Předpokladem úspěšnosti je seznámit se se správnými smluvními vzory a dobře se v nich vyznat. Smluvní vzory si můžete stáhnout na adrese www.wor.cz/smlouvy/

Informace čerpané z www.wor.cz

zpět na výběr článků

Reklamní sdělení

Zámečnictví Jan Kavka nabízí kotle na tuhá paliva. Prodej, instalace a servis kotlů EkoKomfort, EkoPerfekt a Viadrus v Ostravě, Frýdku-Místku a Paskově. V nabídce naleznete automatické kotle či kotle v ručním režimu.

Nabídka nemovitostí
  Pronájem bytů - Ostrava:
  Byty 1+1, 1+kk  |  Byty 2+1, 2+kk  |  Byty 3+1, 3+kk  |  Byty 4+1, 4+kk  |  Byty 5+1 a větší | 

  Prodej bytů - Ostrava:
  Byty 1+1, 1+kk  |  Byty 2+1, 2+kk  |  Byty 3+1, 3+kk  |  Byty 4+1, 4+kk  |  Byty 5+1 a větší | 

  Domy na prodej - Ostrava:
  rodinné domy | bytové domy | chaty a chalupy | dřevostavby, roubenky | nízkoenergetické domy |

  Komerční prostory - Ostrava:
  kanceláře |  obchody |  ubytování |  restaurace, hospody |  sklady, haly | 

  Pozemky na prodej - Ostrava:
  stavební pozemky |  zahrady |  lesní a zemědělské pozemky | 

Navštivte fotbalové stadiony v ČR | Visit football stadiums | PATRIOT MAGAZÍN.cz Nezávislý zpravodajský web z Moravy a Slezska