Všeobecné obchodní podmínky

 1. Základní pojmy
 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, platí pro poskytování inzertních a reklamních služeb na regionálních inzertních realitních serverech (dále jen serverech), které spadají pod centrální server Reality v kraji.cz (www.realityvkraji.cz).

  Jednotlivé servery: Středočeský kraj (www.reality-strednicechy.cz), Hlavní město Praha (www.praha-nemovitosti.cz), Moravskoslezský kraj (www.ostrava-reality.cz), Zlínský kraj (www.zlin-reality.cz), Jihomoravský kraj (www.reality-jiznimorava.cz), Olomoucký kraj (www.reality-olomoucko.cz), Pardubický kraj (www.reality-pardubicko.cz), kraj Vysočina (www.nemovitosti-vysocina.cz), Královehradecký kraj (www.hradeckralove-reality.cz), Jihočeský kraj (www.nemovitosti-jiznicechy.cz), Liberecký kraj (www.reality-liberecko.cz), Ústecký kraj (www.reality-ustecko.cz), Karlovarský kraj (www.reality-karlovyvary.cz) a Plzeňský kraj (www.plzen-reality.cz).

   
 2. Provozovatelem uvedených serverů je spolčenost VS-NETCOM s.r.o. (dále jen provozovatel)se sídlem Oprechtice 15, Paskov, 739 21, IČ: 26831449.
   
 3. Provozovatel poskytuje realitním kancelářím (dále jen inzerenti) internetové služby (zdarma nebo placené), které mohou inzerenti využívat dle rozsahu k prezentaci svého jména, nabídek nemovitosti či dalších služeb na provozovaných serverech.
   
 4. Provozovatel nabízí internetové služby zdarma (prezentace v Adresáři RK) a placené (inzerce, logo mezi doporučenými inzerenty, www stránky). Placené služby obsahují služby zdarma.
   
 5. Inzerent je fyzická či právnická osoba nebo organizace, která je na daném serveru registrovaná a má objednanou a řádně zaplacenou internetovou službu (v případě objednání placené služby).
   
 6. Registrace inzerenta je úkon, při němž jsou do systému vloženy údaje o firmě a vytvořeny přihlašovací údaje do administrace pro správu údajů inzerce.
   
 7. Placené internetové služby v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jsou poskytovány na základě objednávky či úhrady vystavené faktury.
   
 8. Služba vstupuje v platnost následujícího dne od zaplacení dohodnuté částky za službu na objednané období.
   
 1. Poskytované internetové služby, jejich ceny, účtování a úhrada
 1. Cena za internetové služby je kalkulována dle platného ceníku. Ceny uvedené v ceníku jsou konečné (provozovatel není plátce DPH). Speciální reklamní požadavky mimo ceníkové podmínky provozovatel realizuje vždy po dohodě s inzerentem za smluvní cenu.
   
 2. Na základě objednávky uzavřené mezi provozovatelem a inzerentem je provozovatelem vystavena faktura. Po zaplacení faktury je služba inzerentovi na objednanou dobu aktivována. V případě, že nebude faktura po e-mailovém či telefonickém vyzvání zaplacena, dojde ke stornu objednávky i faktury.
   
 3. Provozovatel umožňuje inzerentům vkládání inzerátů pomocí administrace, do nichž má inzerent přístup, nebo pomocí realitních programů, se kterými naše servery spolupracují (přehled zde: www.realityvkraji.cz/export-inzerce) nebo na základě vytvoření vlastního exportního můstku. Pro vytvoření vlastního exportního můstku musí inzerent poskytnout provozovateli potřebné informace k nastavení exportu inzerce.
   
 4. Nastavení realitních programů či vytvoření exportních můstků je nutné řešit individuálně a provozovatel je oprávněn dle náročnosti účtovat inzerentovi náklady spojené s realizací.
   
 5. Provozovatel zajišťuje na uvedený e-mail inzerenta elektronické zasílání poptávek či dotazů k nemovitostem. Za případné nedoručení zprávy způsobené anti-spamovým systémem na straně inzerenta, nenese provozovatel žádnou zodpovědnost. O těchto poptávkách či dotazech má inzerent přístup ve své administraci.
   
 6. Provozovatel je oprávněn na uvedený e-mail inzerenta zasílat případnou nabídku týkající se placené reklamy na provozovaných či spolupracujících serverech. Svůj souhlas může inzerent kdykoliv bezplatně odvolat zaslání žádosti na e-mailové adrese – viz kontakt.

 

 1. Ochrana dat, zákon č. 101/2000 Sb., nařízení (EU) 2016/679


Zájemce o nemovitost:

 1. Zájemce o nemovitost je návštěvník serveru, který v poptávkovém formuláři umístěném v detailu nemovitosti, odešle své osobní údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt) na servery sítě Reality v kraji.cz.
   
 2. Tyto osobní údaje zájemce o nemovitost jsou zpracovány a uloženy společností VS-NETCOM s.r.o. (dále jen provozovatel) se sídlem Oprechtice 15, Paskov, IČ: 26831449. Tato společnosti je pro účely ochrany osobních údajů vedena jako Správce dat (Data controller).
   
 3. Souhlas se zpracováním údajů zájemce o nemovitost poskytuje Správci dat (provozovateli) s tím, že svůj souhlas může kdykoliv bezplatně odvolat zaslání žádosti na e-mailovou adresu – viz kontakt.
 4. Podstatou těchto osobních údajů zájemce o nemovitost je jejich předání inzerentovi, který danou nemovitost nabízí a konkrétní inzerent dané nemovitosti je veden také jako Zpracovatel dat (Data processor) se všemi povinnostmi ze zákonů vyplývajících (zákon č. 101/2000 Sb., nařízení (EU) 2016/679).
   
 5. Inzerent, který danou nemovitost nabízí, se stává dalším Zpracovatelem dat (Data processor) a zavazuje se tyto osobní údaje použít pouze na dobu nezbytně nutnou ke kontaktování zájemce za účelem předání informací ke konkrétní poptávané nemovitosti či jiné nemovitosti z jeho nabídky. Dále je tento subjekt povinen po vyzvání Správcem dat (provozovatelem) serveru předané osobní údaje bez prodlevy kompletně vymazat.
   
 6. Zpracovatel dat, který danou poptávanou nemovitost inzeruje, nemá oprávnění předat osobní údaje zájemce o nemovitost třetí osobě či dalšímu Zpracovateli dat bez písemného souhlasu zájemce o nemovitost či Správce dat (provozovatel). I v tomto případě je pak Zpracovatel dat povinen zajistit kompletní vymazání předaných osobních údajů zájemce o nemovitost, pokud jej k tomu Správce dat vyzve.
   

Inzerent nemovitostí:

 1. Inzerent bere na vědomí, že veškeré zadané informace ke zveřejnění na serverech Reality v kraji.cz, vkládá za účelem zveřejnění, a tudíž budou prezentovány všem uživatelům internetu a mohou být poskytnuty třetím osobám.
   
 2. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuje inzerent Správci dat (provozovateli) na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může kdykoliv bezplatně odvolat zaslání žádosti na e-mailovou adresu – viz kontakt.
   
 3. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené uživateli v důsledku výpadku sítě Internet, opožděného dodání či poškození dat během přenosu.

 

 1. Práva a povinnosti inzerenta
 1. Inzerent se zavazuje využívat reslitní servery a administrativní prostředí k inzerci nemovitostí a služeb spojených s realitním trhem a dbát na aktuálnost své inzerce.
   
 2. K přihlášením do administrace se inzerent zavazuje používat pouze takové technické prostředky, které jsou doporučeny provozovatelem, dodržovat pokyny provozovatele a nebude pokoušet o neoprávněný vstup či manipulaci s daty na serverech Realit v kraji.cz.
   
 3. Přidělené přihlašovací údaje do administrace (uživatelské jméno a heslo) je inzerent povinen uchovávat v tajnosti a nesdělovat je třetím subjektům. V opačném případě je inzerent zodpovědný za zneužití administrace třetí osobou, ať už s vědomím inzerenta či bez něj. Inzerent se zavazuje informovat provozovatele v případě zjištění každého zneužití nebo podezření ze zneužití svých přihlašovacích údajů na serverech Reality v kraji.cz.
   
 4. Inzerent nese plnou odpovědnost za formální i obsahovou stránku inzerce či jiné reklamy umístěné na serverech provozovatele. Inzerent dává provozovateli souhlas se šířením inzerce či jiného reklamního sdělení prostřednictvím serverů provozovatele a zároveň potvrzuje, že je oprávněn k výkonu veškerých potřebných práv uveřejněných v inzerci či reklamním sdělení, které umístěno na některém ze serveru provozovatele.
   
 5. Inzerent také potvrzuje, že je oprávněn využívat případná autorská práva k příslušné inzerci či jinému reklamnímu sdělení a je oprávněn užívat případné ochranné známky nebo jiné prvky, které jsou předmětem ochrany průmyslového nebo duševního vlastnictví v obsažených v inzerci či reklamním sdělení, a potvrzuje, že neporušuje práva žádné jiné třetí strany.
   
 6. Inzerent odpovídá za obsah a právní přípustnost textových a obrazových předloh vkládaných na stránky provozovatele. Provozovatel není povinen prozkoumávat, zda jimi nejsou porušována práva třetích osob. V případě uplatnění nároku třetí strany v souvislosti s uveřejněním prokazatelně nepravdivého či právně nepřípustného inzerátu či grafické informace, inzerent přebírá veškeré a je povinen nahradit provozovateli škody, které mu výše uvedeným jednáním inzerentem vzniknou.
   
 7. PR články inzerenta zveřejněné v sekci „Realitní zpravodaj“ jsou poskytnuty provozovateli na neomezenou dobu na jím provozovaných serverech a provozovatel za jejich zveřejnění nenese žádnou právní zodpovědnost. Případná porušení autorského práva v PR článku je pak výhradně na inzerentovi, který článek dodal ke zveřejnění.

 

 1. Práva a povinnosti provozovatele
 1. V zájmu provozovatele je dbát na kvalitní provoz serverů Reality v kraji.cz, čímž se zavazuje v maximální možné míře zajistit jejich provoz. Při hlášení chyb serverů od inzerentů je provozovatel povinen reagovat v přiměřeně dlouhé době a chybu v nejbližší možné době vyřešit. Dále se provozovatel zavazuje zajistit podporu a řešit problémy s užíváním serverů pomocí komunikačních kanálů: elektronická pošta a telefonické spojení.
   
 2. Pro vkládání a úpravu inzerce či kontaktních údajů inzerenta je provozovatel povinen zajistit provoz administrace a spolupracujících realitních programů.
   
 3. Provozovatel neposkytuje záruku za nepřetržitou funkčnost, bezchybný provoz a zabezpečení systému Reality v kraji.cz. K prospěchu provozovatele je, aby veškeré služby a funkce systému poskytoval inzerentům i všem návštěvníkům v maximální možné kvalitě.
   
 4. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené u inzerenta provozem či poruchou serverů Reality v kraji.cz.
   
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo dle svého mínění odstranit ze serveru ty informace, které budou svou formou či obsahem poškozovat dobré mravy, jméno či zájmy provozovatele.
   
 6. Veškeré vložené textové a obrazové informace, vložené inzerentem na servery Reality v kraji.cz má provozovatel právo používat pro své další propagační účely. Provozovatel je vždy povinen u každého takového účelu uveřejnit zdroj.
   
 7. Pro doplnění informací o inzerentovi na serverech je provozovatel oprávněn využít textové či audiovizuální prvky, které inzerent zveřejnil na svých internetových stránkách či jiných propagačních materiálech.

 

 1. Reklamace
 1. Reklamovat inzerci je možné elektronicky na e-mail provozovatele – viz kontakt.
   
 2. V případě pochybení na straně provozovatele je v rámci reklamačního řízení inzerent oprávněn požadovat přiměřenou náhradu, zejména ve formě prodloužení či jiné reklamní kampaně.
   
 3. Lhůta pro uplatnění reklamace je 7 kalendářních dnů ode dne, kdy inzerent zjistil nebo mohl zjistit pochybení, nejpozději však v poslední den dané kampaně. Lhůta pro rozhodnutí o reklamace provozovatelem je 21 kalendářních dnů.
   
 1. Za pochybení na straně provozovatele je považována nefunkčnost jeho služeb dle zaplacené objednávky inzerenta, vyjma krátkodobých či plánovaných výpadků serverů.

 

 1. Závěrečná ustanovení
 1. V případě porušování těchto Všeobecných obchodních podmínek so provozovatel vyhrazuje právo okamžitého ukončení služeb bez finanční náhrady. Dojde-li porušením těchto všeobecných obchodních podmínek ze strany inzerenta ke vzniku škody provozovateli serveru, je inzerent povinen tuto provozovateli nahradit.
   
 2. Získáním přístupu ke službám serveru Relity v kraji.cz a jednotlivých regionálních serverů, nezískává inzerent nárok na žádná autorská práva, ochranné známky, ani jiná práva duševního vlastnictví provozovatele.
   
 3. Platnost Všeobecných obchodních podmínek se vztahuje ke dni realizace objednávky a trvá po celou dobu její platnosti. Při prodloužení objednávky či služby bere inzerent na vědomí aktuálně platné Všeobecné obchodní podmínky.
   
 4. Veškeré vztahy těmito Všeobecnými obchodními podmínkami neupravené, se řídí platnými zákony České republiky, zejména obchodním zákoníkem. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky i bez předchozího upozornění změnit.
   
 5. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné o 1.3. 2018 a nahrazují předchozí Všeobecné obchodní podmínky provozovatele.
REALITY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Ostrava  |  Opava  |  Karviná  |  Frýdek - Místek
Nový Jičín  |  Bruntál


DALŠÍ KRAJE V ČR

NEMOVITOSTÍ V DALŠÍCH KRAJÍCH

Reality v kraji.cz - regionální realitní síť


-->